VI VIL GØRE EN MARKANT FORSKEL

• ved at arbejde professionelt med CSR, både med det sociale engagement og med klima og miljø


• ved at kunne tilbyde vores kunder, store som små, at ændre deres måde at drive forretning på - med afsæt i CSR og de 17 verdensmål


• ved at skabe konkurrencefordele, konkurrenceevne og differentiering, som skaber vækst for samfundet og arbejdspladser i Danmark


• ved hele tiden at udvikle og udvide, så vi kan tilbyde praktik- og uddannelsespladser


• ved at tilbyde foredrag og workshops om innovation og en bæredygtig fremtid


• ved hele tiden at uddanne os selv i fremtidens tendenser og nutidens samfundstyper

Corporate Socialt Responsibility

Corporate

Corporate Social Responsibility | Corporate Sustainable Responsibility

CSR er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening, når den bliver båret af virksomhedens strategier, mission og vision. Hos Makom tænker vi langsigtet og sørger altid for, at gøre vores arbejde ordentligt. Det er altid vores mål, at vores kunder skal vækste - kun gennem denne vækst kan Makom selv vækste forsvarligt og fortjent. For at vores kunder kan vækste, skal samfundet vækste - det er derfor Makoms ansvar at bidrage til samfundsvæksten. Vi har et etisk ansvar og vi er med til at forme fremtiden og denne verden, som vi, vores børn og kommende generationer skal vokse op i. Derfor har vi også meget stærke holdninger til vores CSR ansvar, vores arbejde med - og formidling af - CSR og de 17 verdensmål, klima og miljø, vore medarbejdere og vores kunders medarbejdere og det samfund, som vi er en del af - lokalt og globalt. 

Socialt

Det sociale engagement

Tryghed, fantastisk arbejdsklima og arbejdsmiljø, udvikling, uddannelse og sundhed er kerneelementer, som vi hele tiden arbejder med. Makom er en god og sund arbejdsplads, som rummer udvikling, udfoldelse og plads til alle. Vi har tegnet sundhedsforsikring til alle medarbejdere. Makom har endvidere en alkohol og rygepolitik, som tilbyder medarbejdere med problemer i disse 2 retninger, at afhjælpe dem. Hos Makom accepterer vi hverken mobning eller forskelsbehandling. Hos Makom arbejder vi på at kunne tilbyde virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, voksenlærlinge pladser m.m. Vi arbejder ligeledes på at skaffe rum og tid til at uddanne unge lærlinge som en helt central del af vores sociale ansvarlighed. Vi tilbyder praktikforløb for folkeskoleelever og tilbyder brancherelaterede uddannelsesforløb/praktikforløb. Makom er endvidere forankret i lokalsamfundet og ønsker en løbende dialog med lokale aktører om, hvor og hvordan vi bedst kan støtte, medvirke og bidrage til at skabe et stærkt lokalsamfund. 
Makom støtter organisationer med donationer hvert år. 

Responsibility

Klima & miljø

Hos Makom har vi fokus på korrekt affaldssortering, reduceret og forsvarlig brug af energi og genanvendelser af så mange materialer som overhovedet muligt. Vi går ind for lang holdbarhedstid gennem pleje, omsorg og forsvarlig brug af vores daglige redskaber. Makom har ligeledes fokus på nedsat CO2 udslip og fokus på at nedbringe den årlige kørsel markant ved at bruge digitale værktøjer, som er med til at bringe os allesammen tættere uanset afstand. Makom har fokus på at udvikle virksomheden i en grøn retning med kontinuerligt  forbedring og dermed minimere negativ miljøpåvirkning og ressourcespild. 

17 VERDENSMÅL

Vi kan ikke redde hele verden - men vi kan give vort bidrag og gøre en forskel!

17 VERDENSMÅL

Vi kan ikke redde hele verden - men vi kan give vores bidrag og gøre en forskel !

Selvom vi gerne ville kunne have indflydelse på alle 17 verdensmål, er det ej muligt. 
Men vi kan til gengæld gøre en forskel ved at arbejde med nogle af dem. Og det nu ikke fordi de er vigtigere end de andre, det er blot fordi vi her mener at kunne gøre en markant forskel i forhold til Makoms position som virksomhed. 

SDG 4 SDG 8 SDG 9 SDG 12

SDG 4

• Vi sikrer videreuddannelse
• Vi sikrer løbende efteruddannelse
• Vi har erhvervs- og skole praktikanter
• Vi deltager i seminarer og konferencer

SDG 8

• Vi bestræber os på at skabe en bæredygtig økonomisk vækst
• Vi fører en politik, der skaber jobs og lader vores og vores kunders virksomheder vækste
• Vi tilbyder anstændig arbejde med lige løn
• Vi går ikke ind for børnearbejde
• Vi  tænker nyt og opgraderer teknologi før økonomisk produktivitet

SDG 9

• Vi promoverer bæredygtig industrialisering
• Vi sikrer adgang til informations- og kommunikationsteknologi

 

SDG 12

• Vi har fokus på reducering af CO2
• Vi opforderer virksomheder til at agere bæredygtig
• Vi udbreder forståelsen for bæredygtig livsstil
• Vi finder positiv vækst hos vores kunder ved at vælge bæredygtighed