Makom afholder en række foredrag i samarbejde med andre virksomheder, foreninger, kommuner og netværk. 
Det er nemlig vigtigt, at vi alle ved, hvordan verden agerer idag i et globalt samfund, som aldrig sover. Hvor teknologier afløser hinanden i et højt frekvens marked og hvor man ind i mellem skal holde tungen lige i munden for at kunne følge med. 
Qua vores foredrag - som finder sted løbende - giver vi informationer, rådgivning og indsigt (og nogle guldkorn) i nuværende samfundstyper, kundeadfærd og behov, samt de digitale fodspor, vi alle efterlader på vores vej. Vi ser på virksomhedens værdier med afsæt i internt og eksternt værdiskabelse. Vi stiller skarpt på nutidens og fremtidens forbrugere, som står i et følelsessamfund krydret med megatrends og værdier, der er bestemt af det 'sociale' samfund (de sociale medie kanaler). 

Fra tidligere foredrag

Udtalelser fra deltagere:

Tanja har afholdt en 2 timers præsentation om markedsføring og kundefastholdelse via de sociale medier. Præsentationen var meget interessant, saglig og struktureret. Tanja svarede sagligt på alle spørgsmål og kommentarer, så det skinnede igennem at hun havde god erfaring.

Aage Wolff-Sneedorff, Salgsdirektør 
Consista

Jeg var meget positiv over foredraget. Jeg blev præsenteret for nogle nye redskaber til markedsføring samt genopfriskede noget jeg har haft kendskab til tidligere. Der var nogle gode debatter blandt deltagerne.

Camilla Nielsen, Eventafvikler 
Jomfruens Egede Godser