Corporate Social Responsibility

CSR er med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og indtjening, når den bliver båret af virksomhedens strategier og værdier. Det er derfor en vigtig faktor for din virksomhed og forretning, at CSR profilen er synlig, hvis du vil opnå fremtidig vækst og overlevelse.

Hvorfor CSR?

Den magt, kunden har opnået gennem øget adgang til og formidlingen af viden på internettet, har sat endnu større fokus på behovet, for at vise 'ansigt' som virksomhed, i forhold til, hvad virksomheden står for og hvilket ansvar virksomheden tager.

At arbejde med CSR og bruge ansvarlighed strategisk, kræver et større engagement og højere involvering fra virksomhedens side. Til gengæld giver det også et større potentiale af udbytte i forhold til virksomhedens indtjening, omdømme og rekruttering.

Værdi

Arbejdet med CSR giver virksomheden mulighed for, at opnå konkurrencefordele og skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder. 

Kommunikation

Med fordel kobles virksomhedens CSR profil og CSR strategi til deres branding- og kommunikationsstrategi, hvor CSR anvendes målrettet i den interne og eksterne kommunikation.

Klima & Miljø

Virksomheder som arbejder med klima og miljø i deres CSR strategi skaber besparelser, øget ressource effektivitet, lavere energi- og vandforbrug og minimering af affald. Dette alene udgør konkrete og økonomiske fordele. Arbejdet med klima og miljø giver ikke kun interne besparelser, men kan i særdeleshed åbne for nye innovationer og nye markeder gennem bæredygtighed og nye produktionsformer.

Socialt engagement

Virksomheder, der prioriterer medarbejderaspektet i deres CSR strategi, vil målbart kunne forbedre medarbejdernes sundhed, trivsel, sikkerhed og udvikling og derigennem fastholde medarbejdere og i særdeleshed mindske sygefraværet og øge engagementet.
En vigtig fordel ved dette er ligeledes, at virksomheden kan styrke sin evne til at rekruttere og motivere medarbejdere.

Image

Flere og flere medarbejdere prioriterer virksomhedens værdisæt, offentlige image og samfundsansvarlighed højt, når de vælger job. 
Samtidig efterspørger kunden og borgere (samfundet) i stigende grad bæredygtige produkter og et bæredygtigt samfund, ligesom leverandører prioriterer samarbejdspartnere, som de kan udvikle sig med - også på sigt. 
CSR er overskud, ikke kun økonomisk, men også socialt og menneskeligt, hvilket skaber en bæredygtig offentlig profil. Denne profil er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere og interessenter. 

Fremtidens valg

Flere og flere større virksomheder kræver af deres leverandører/samarbejdspartnere, som ofte kan være SMV'er (små og mellemstore virksomheder), at de efterlever bæredygtige forretningsprincipper (blandt andet en synlig CSR profil samt CSR strategi), hvorfor valget af, ikke at kommunikere eller at have en CSR profil og CSR strategi, potentielt kan bevirke, at man bliver valgt fra som leverandør eller samarbejdspartner. 

Et samarbejde med Makom

Hos Makom hjælper vi med følgende:

• Værdisæt
• CSR profil
• CSR strategier (indeværende)
• CSR strategier (på sigt) 
• Kommunikation
• 17 verdensmål (hvilke og hvordan ift. din virksomhed)