Corporate Social Responsibility (CSR)

- fortæller om dine værdier i virksomheden

CSR er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening, når den bliver båret af virksomhedens strategier og værdier. Det er derfor en vigtig faktor for din virksomhed og forretning, at CSR profilen er synlig, hvis du vil opnå fremtidig vækst og overlevelse. 

Hvorfor CSR?

Flere og flere medarbejdere prioriterer virksomhedens værdisæt, offentlige image og samfundsansvarlighed højt, når de vælger job. 
Samtidig efterspørger kunden og borgere (samfundet) idag, i stigende grad, bæredygtige produkter og et bæredygtigt samfund, ligesom leverandører prioriterer samarbejdspartnere, som de kan udvikle sig med - også på sigt. 

CSR er overskud, ikke kun økonomisk, men socialt og menneskeligt, hvilket skaber det bedste afsæt og en troværdig offentlig profil for en virksomhed. Denne profil er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. 

Helt fundamentalt handler CSR om at opføre sig ordentligt og ansvarligt. Virksomhedernes CSR strategi og CSR profil er med til at beskrive og forklare, hvordan virksomheden konkret forventer at udleve dette i praksis.

Opfølgning og effektmåling

Som alt andet, skal CSR aktiviteterne følges op og evalueres løbende for at sikre den optimale og tiltænkte effekt. Den kontinuerlige opfølgning og kommunikationen heraf, er med til at holde fokus og sikre det fortsatte engagement fra medarbejdere og samarbejdspartnere.

17 verdensmål

De 17 verdensmål - 17 SDG'er (Sustainable Development Goals) er FN's 17 mål for en bæredygtig global udvikling. 
Vil du arbejde med de 17. verdensmål, gøres det med dele af demog ud fra et dansk perspektiv. 

Verdensmålene og herunder de 169 delmål følger op på din allerede eksisterende CSR profil og CSR strategier og giver dig det bedste værktøj til fremtidig udvikling af din virksomhed, dine medarbejdere, samfundet (lokalt som globalt) og naturligvis med et bæredygtigt afsæt for klima og miljø.